Monster Aanvraag

Wilt u een product van ons in de praktijk testen, vul het formulier in en wij zorgen dat u vrijblijvend een monster ontvangt van het betreffende product.De voorwaarden zijn:

  • Alléén bedrijven kunnen gebruik maken van monsteraanvragen;
  • Alvado kan te allen tijde, zonder opgaaf van reden een monsteraanvraag weigeren.
  • Gratis monster en verzending alléén binnen Nederland.
  • Afhandeling geschiedt door Alvado als distributeur van Weigel & Schmidt én Hepro-sprays’
  • Alle producten moeten door de aanvrager vòòr gebruik worden getest op hun geschiktheid voor de specifieke toepassing.
  • Lees vòòr gebruik altijd de technische beschrijving, het veiligheidsinformatieblad evenals het etiket op de verpakking en houdt u zich aan de (veiligheids)instructies die hierin worden beschreven.
  • Alvado wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor enige directe of indirecte incidentele of gevolgschade in de ruimste zin des woords.


Ja, ik accepteer de voorwaarden

 

Alvado